Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Väestö ja hyvinvointi

Mahdollisuudet
 • Väestön koulutus- ja osaamistason kasvu tuo uutta elinvoimaa alueelle
 • Kasvava ulkomaalaisten määrä korvaa väkimäärän vähenemistä          
 • Sähköisillä palveluilla turvataan nykyistä kattavammat sote-palvelut
 • Palvelujen laatu yhtenäistyy sote-uudistuksen myötä
 • Kuntalaiset osallistetaan palvelujen kehittämiseen
 • Yksityiset sote-palvelut lisääntyvät Lapissa
Riskitekijät
 • Palvelut keskittyvät ja lähipalvelut vähenevät
 • Kuntien ja kuntalaisten eriarvoistumisen lisääntyminen
 • Valtionavustusten, verotulojen ja EU-rahoituksen pieneneminen vähentää kehittämismahdollisuuksia
 • Väestön ikääntymisen ja vähenemisen myötä alueen uudistumiskyky heikkenee
 • Ehkäisevät palvelut jäävät kehittämättä
 • Perusasteen tutkintoa vailla olevien nuorten ja syrjäytyneiden määrä kasvaa
 • Koulutus ei vastaa maakunnan omaan työvoiman tarpeeseen ja nuoret muuttavat pois                                          
 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Koulutuksessa huomioidaan erityisesti oman maakunnan työvoima ja osaamistarpeet. Luodaan Lapin olosuhteisiin sopivat koulutusmallit,  joiden avulla voidaan estää nuorten syrjäytymiskehitys. 

Sekä maakuntaan että kuntiin turvataan riittävät resurssit, rakenteet ja toimintamallit erityisesti ehkäiseviin sosiaali-ja terveydenhuollon palveluihin. Tarvitaan yhteisen tahtotilan kirkastamista ja resurssien kokoamista. Yhteistyötä tulee tehdä laajasti eri hallinnonalojen, kolmannen sektorin (ml. seurakunta), yksityisen sektorin ja asiakkaiden kanssa.      

Kehittämistyössä panostetaan sähköisiin ja liikkuviin palveluihin. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan Lapin olosuhteet esim. kehittämällä monitoimijaisia palveluja.