Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Päivitystiedot

Päivitetty: 31.5.2017

Seuraava päivitys: 30.6.2018

 
 

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustilanne on viime vuosina pysynyt ennallaan hirvionnettomuuksien kasvua lukuun ottamatta. Yleisin yksittäinen onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen liian suuren tilannenopeuden vuoksi. Liikenneturvallisuutta parantavien investointien vähäiset    toteuttamismahdollisuudet sekä joukkoliikenteen väheneminen voivat heikentää tilannetta. Toisaalta älyliikenteen uudet sovellukset ja palvelut voivat yleistyessään kääntää kehityssuunnan takaisin laskevalle trendille.

Pysyy ennallaan

 

Liikenne on kohtuullisen toimivaa ja turvallista koko maantieverkolla. Pääteillä kohtaamisonnettomuuksien riski on suuri, ja riskin vähentäminen edellyttäisi keskikaiteiden rakentamista. Alemmalla tieverkolla päällysteiden kunnon heikkeneminen vaikeuttaa paikoin liikkumista. Maantiet pystytään pitämään talvella liikennettä tyydyttävässä kunnossa ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta poikkeuksellisia sääolosuhteita. Kaikkiin liikenteen tarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan käytettävissä olevan rahoituksen niukkuudesta johtuen.

Liikenneturvallisuustilanne on viime vuosina pysynyt ennallaan hirvionnettomuuksien kasvua lukuun ottamatta. Onnettomuuksissa kuolleiden tai loukkaantuneiden määrissä ei ole tapahtunut selkeää muutosta parempaan. Yleisin kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanut onnettomuustyyppi on niin sanottu yksittäisonnettomuus (onnettomuus, jossa vain yksi osallinen). Määrärahojen vähäisyyden vuoksi liikenneturvallisuutta merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttaminen on haasteellista. Viime vuosina liikenneturvallisuutta on pyritty parantamaan pienillä toimenpiteillä, nopeusrajoitusjärjestelmää kehittämällä sekä panostamalla yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa.

Kehitysnäkymiä

Lapissa liikennejärjestelmä perustuu vahvasti maantieliikenteeseen. Julkisen liikenteen vähäisyyden vuoksi oman auton käyttö on usein välttämätöntä pitkälle vanhuusikään saakka. Liikenteen kasvun ja liikenneväylien kunnon heikkenemisen seurauksena sallittuja nopeuksia maanteillä joudutaan alentamaan, jotta onnettomuuksien määrä ei kasvaisi. Yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa edistetään liikenneturvallisuutta koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen keinoin. Kohderyhminä ovat eri liikkujaryhmien lisäksi liikenteen ammattilaiset sekä päätöksentekijät. Älyliikenteen ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä täysimittaisesti, mikä edellyttää luotettavia ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Rautatie- ja lentoliikenteen turvallisuus säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

Toimivat sidosryhmäsuhteet, yhteistyö viranomaisten, yhteisöjen, yritysten ja oppilaitosten kesken antaa hyvät mahdollisuudet innovatiivisuuden lisäämiseen liikenneturvallisuustyössä. Lappiin on syntynyt kokonaan uusia verkostoituneeseen toimintamalliin perustuvia yhteistyöryhmiä, joissa liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista on mahdollista edistää.