Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Mitä?

Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Ketkä?

Ennakointiverkostossa on mukana laaja joukko alueviranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja elinkeinoelämän edustajia. 

Miten?

Maakunnan yhteistyöryhmä vastaa ennakoinnin strategisesta ja sisällöllisestä ohjaamisesta.

Ennakointivastaavien verkosto huolehtii ennakointitoiminnan käytännön toteuttamisesta.

Maakunnallinen koulutussuunnittelutyöryhmä ennakoi koulutustarpeita.

Toimiala- ja teemaklusterit tuovat elinkeinoelämän tarpeet ja kehitysnäkymät mukaan koko maakunnan kehittämiseen. 

Missä?

Ennakointitiedon kotipesä on Lapin luotsi -ennakointisivusto. Ennakointitoiminnan aikataulu on koottuna vuosikelloon

 
 

Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli

   

 

 

 

  Maakunnan yhteistyöryhmä
*vastaa maakunnassa tehtävän ennakoinnin strategisesta ja sisällöllisestä ohjaamisesta
*edistää ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) toimenpiteitä
 
 

 Ennakointivastaavien verkosto
*koordinoi ja analysoi ennakoinnin tietotuotantoa
*vastaa ennakointiviestinnästä
*ohjaa ja tukee toimialaklusterien toimintaa 
*osallistuu muutosjoustavuuden arviointiin

 

Maakunnallinen koulutussuunnittelu-työryhmä
*ennakoi koulutustarpeita ja vahvistaa koulutuksen järjestäjien ja alueviranomaisten yhteistyötä
*ohjaa maakunnassa tehtäviä toimenpiteitä liittyen Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -hankkeeseen

   Toimiala- ja teemaklusterit
*tuovat elinkeinoelämän näkökulman maakunnan kehittämiseen
*tuottavat tietoa toimialojen nykytilasta ja kehitysnäkymistä
*muodostavat näkemyksen toimialojen työvoima- ja osaamistarpeista
 
 
  Osaaminen  Työvoima   Elinkeinot  Toimintaympäristö
Pitkän aikavälin toimiala- ja koulutustarve-ennakointi (KESU)
Lapin liitto
ForeAmmatti
 - ammattien näkymiä
ostopalvelu, TEM
Lapin suhdanteet
Lapin liitto

Toimialojen näkymät
Toimialaklusterit
Lappi-strategia
Lapin liitto

Lappi-sopimus
Lapin liitto
  C&Q-osaamistarve-kartoitus
RKKy, Lappia
  Ammattibarometri
TE-toimisto
Alueelliset kehitysnäkymät
ELY-keskus
Lapin toiminta-ympäristökuvaus
Lapin liitto, ELY-keskus, AVI