Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Toimialojen näkymät

Lapin toimialaklusterit tuottavat näkemyksiä toimialojen nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä tulevaisuudesta Lapissa. Klustereissa ennakoidaan yritysten ja muiden työnantajien työvoima-, koulutus- ja osaamisen kehittämisen tarpeita sekä yritysten menestymisen edellytyksiä. Klusteritoiminta vahvistaa toimialojen asiantuntemusta sekä tiivistää elinkeinoelämän, aluehallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja parantaa tiedon vaihtoa. Klusteritoiminnan avulla elinkeinoelämän tarpeet tuodaan mukaan koko maakunnan kehittämiseen.

Toimialaklustereiden tuottamat toimialojen näkymät sekä tietoa toimialaklustereiden toiminnasta (mm. kokousmuistiot) on koottu näille Lapin luotsin sivuille. Sivujen kautta klustereissa käsiteltyä tietoa välitetään sekä toimialaklustereiden jäsenille että kaikille muille toimialatietoa tarvitseville. Lisäksi sivuille on koottu toimialojen ennakointitiedonlähteitä sekä muita toimialaa koskevia lisätietoja. 

Lapin toimialaklusterien toimintaa kehitettiin Katse Horisonttiin! Lapin toimialaklusteriseminaarissa 21.1.2015. Koonti seminaarin ryhmätöiden tuloksista.

Lisätietoa toimialaklusterien toiminnasta luettavissa täältä.