Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Toimialaklusterit

Lapissa toimii kymmenen toimialaklusteria maakunnan elinkeinoelämän keskeisiltä ja kehittyviltä toimialoilta:

Toimialaklusterien tavoitteena on muodostaa näkemystä toimialojen nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä tulevaisuudesta Lapissa. Klustereissa ennakoidaan yritysten ja muiden työnantajien työvoima-, koulutus- ja osaamisen kehittämisen tarpeita sekä yritysten menestymisen edellytyksiä. Klusteritoiminta vahvistaa toimialojen asiantuntemusta sekä tiivistää elinkeinoelämän, aluehallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja parantaa tiedon vaihtoa. Klusteritoiminnan avulla elinkeinoelämän tarpeet tuodaan mukaan koko maakunnan kehittämiseen. Klusterien toiminnassa on olennaista työelämän edustajien näkemykset toimialastaan, työvoiman saatavuudesta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Klusterien kokoonpano muodostuu yritysten, julkisen sektorin, koulutuksen järjestäjien ja aluehallinnon nimeämistä edustajista. Klusterin puheenjohtajana toimii elinkeinoelämän edustaja ja sihteerinä koulutuksen järjestäjän edustaja. Klusterit kokoontuvat suunnitelmallisesti, 1-3 kertaa vuodessa. Klusterien puheenjohtajien välinen keskustelu ja klusterien ristiinarviointi toteutuu puheenjohtajatapaamisissa kaksi kertaa vuodessa.

Toimialaklustereilla on omat sivu Lapin luotsi-ennakointisivustolla. Sivujen kautta klustereissa käsitelty tieto välittyy sekä toimialaklusterien jäsenille että kaikille muille toimialatietoa tarvitseville.

Klusterien tehtävät ovat seuraavat:

  • Tuottaa asiantuntijanäkemys suunnittelun ja toimenpiteiden pohjaksi (mm. koulutussuunnittelu, maakuntasuunnittelu, KESU-prosessi).
  • Nostaa esille toimialoihin liittyviä painotuksia, kipupisteitä ja tarvittavia toimenpiteitä.
  • Suunnitella, käynnistää ja organisoida konkreettisia toimenpiteitä yritysten ja työnantajien palvelutarpeisiin vastaamiseksi sekä seurata niiden toteutumista.
  • Toteuttaa vuosittain sovittavaa toimintasuunnitelmaa vuosittaisten painotusten mukaisesti.