Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Toimialaklusteri

 

Tiedonlähteitä

Materiaalipankki Teknologiateollisuus

Ope.net Teknologiateollisuus

Osaamistarpeet ja tilastot Teknologiateollisuus

Suhdanteet ja tilastot Teknologiateollisuus

 
 

Teollisuus

 
 

Toimialan näkymät Lapissa

Toimialan nykytilanne on vakaa. Näkymät ovat positiiviset kone- ja metallialalla niiltä osin, kun toiminta on kytkeytynyt kaivosteollisuuteen. Kuitenkin sähköpalveluliiketoiminan kehittäminen on Lapin pk-yrityksissä vielä lapsenkengissä. Tällä hetkellä eletään etsintätaloudessa, jossa kaivos- ja biopuuteollisuus ovat tulevaisuuden voimavaroja, joista eteenkin Lappi hyötyy.

 

Toimialan tulevaisuuden haasteet
Haasteita alalle tuovat kuljetusta koskevat kysymykset esim. rikkidirektiivi ja ratahankkeet. Lisäksi edullisen energian turvaaminen ja turpeenpolton tulevaisuus tulevat vaikuttamaan alan tulevaisuuteen. Alaa koskettaa myös väestön ikääntymisestä johtuva työvoimaresurssien väheneminen. Paperialan työpaikat tulevat vähenemään, paperin kysynnän vähetessä. Entä mitä tapahtuu, jos ennakoidut kaivoshankkeet eivät toteudu?
 
Haasteena on myös löytää yritysten osaamiselle vientiä ulkomaille, jos kotimaan kysyntä ei vedä. Lisäksi on tärkeää vahvistaa yrityskohtaista osaamista ja hyödyntää alan laajaa osaamista esimerkiksi muodostamalla pk-yritysten verkosto palvelemaan isoja yrityksiä. Tärkeää on myös löytää yhteinen näkemys luonnon käytön intressiryhmien (esim. kaivos / matkailu) kanssa.
 

Toimialan mahdollisuudet

Toimialalle luo kasvumahdollisuuksia kaivannaisteollisuuden kasvunäkymät. Lisäksi mahdollisuuksia luovat teknologian kehittyminen sekä vaihtoehtoiset ja uudet tavat käyttää raaka-aineita mm. puuta. Suuret projektit Pohjois-Kalotilla luovat uusia mahdollisuuksia pk-yritysten verkostoitumiseen ja kasvuun.
 
Korkeakoulutuksen ja peruskoulutuksen varmistaminen alueella tukee alan tulevaisuutta. Aloille on helppo kouluttaa uutta työvoimaa.

Työllisyysnäkymät

Toimialan tilanne on vakaa ja työllisyysnäkymät ovat varsin hyvät.

 

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita

Toimialalla tarvitaan tulevaisuudessa teknistä monialaosaamista. Tulevaisuuden osaamisalueita ovat uudet materiaalit, kuten ultraluja teräs. Lisäksi tietoteknistä osaamista tarvitaan lähes jokaisessa työtehtävässä. Suurteollisuuden palvelutarjonnan puolella osaamista tarvitaan kupi-palveluissa ja teräsrakentamisessa.
 
(13.2.2013, Teollisuusklusteri)

Toimialan ennakointia ja tutkimusta

Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi. Hernesniemi, H. Keskusteluaiheita No. 1280. ETLA. 2012.

Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa. Pajarinen, M., Rouvinen, P. ja Ylä-Anttila, P. Sitra 297. 2012. 

Digitaalinen Suomi 2020. Älykäs tie menestykseen. Hernesniemi, H. (toim.) Teknologiateollisuus ry. 2010.