Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Tiedonlähteitä

Rakentaminen. Motiva

Tilastot ja julkaisut. Rakennusteollisuus RT

 
 

Rakennusala

 
 
 

Toimialan näkymät Lapissa

Toimialalla on ollut hiljaista erityisesti uudisrakentamisen ja julkisen rakentamisen puolella. Alan virkistymistä on kuitenkin pikkuhiljaa nähtävissä. Lapissa on paljon huonokuntoista rakennuskantaa, joten korjausrakentaminen, saneeraus ja pienemmät remontit työllistävät tällä hetkellä. Asuntojen uudistuotanto vetää hyvin ainakin Rovaniemellä.

 

Alalla tarvitaan osaajia myös tulevaisuudessa. Rakennusala on kotimarkkinateollisuutta, joka ei siirry muualle. Korjaus- ja uudisrakentamisen perusvolyymi tulee säilymään Suomessa myös tulevaisuudessa. Rakennusalan osaajia tarvitaan ketjun kaikissa osissa. Rakennusalaan liittyvät suhdannevaihtelut aiheuttavat kuitenkin hetkittäistä työttömyyttä tai työvoimapulaa.

 

Toimialan tulevaisuuden haasteet
Toimialalla on kyettävä vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin, joita luovat mm. muuttuneet määräykset ja osaavat kuluttajat. Alalla on tiedostettava henkilöstön osaamisvaje ja kouluttautumismotivaatio suhteessa tuleviin osaamistarpeiden muutoksiin.
 
Alalla työskentelee tällä hetkellä paljon 50-60 -vuotiaita, joiden jäädessä eläkkeelle, haasteena on osaavan työvoiman saanti.  Myös korjausrakentamisen tarpeen kasvaessa on huolehdittava tarpeellisesta määrästä ammattitaitoisia työntekijöitä. Toimialalle on tärkeää houkutella motivoituneita nuoria. 

 

Toimialan mahdollisuudet

Ketterään toimintaan ja paikalliseen osaamiseen painottuva toimiala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda lappilaisen rakentamisen brändi, jossa tehdään tervettä rakentamista ammattiylpeydellä.

 

Uusien rakennustekniikkojen (mm. energiatehokkuus ja materiaalitekniikka) kehittyminen pitää yllä rakennuskannan korjaus- ja uudistuotannon investointeja. Olemassa olevan huonokuntoisen rakennuskannan korjaaminen työllistää pitkiä aikoja. Lisäksi tulevat hankkeet ja esim. kaivokset lisäävät alan työllisyyyttä. Lapin aluekeskusten kasvu luo myös töitä rakentajille.

 

Toimialan kehittyminen tukee jatkuvaa oppimista ja ammattitaidon kehittämistä. Osaamisen kehittämistä tarvitaan varsinkin korjausrakentamisen puolella. Nuoria on pyritty työllistämään harjoittelujaksoille, jotta turvattaisiin uuden osaavan työvoiman saanti myös tulevaisuudessa. 


Työllisyysnäkymät

Toimialan suhdanteet vaihtelevat ja tällä hetkellä työllisyysnäkymät ovat kohtalaisen heikot lukuunottamatta erikoistuneita insinöörejä. Pidemmällä tähtäimellä työpaikkoja vapautuu eläköitymisen myötä.

 

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita
Toimialan tulevaisuuden osaamisalueena painottuu korjausrakentamisen kehittäminen. Lisäksi energiatehokkuuteen, infra- ja kaivosalan rakentamiseen, linjasaneerauksiin ja kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen tarvitaan osaajia. Tulevaisuuden osaajalla tulisi olla kykyä ymmärtää rakennusfysiikkaa, tuotantotekniikkaa, työturvallisuus- ja talousasioita sekä omata hyvät ihmissuhdevalmiudet. Myös rakennuttajapuolelle tarvitaan asiantuntevia henkilöitä.

(15.5.2013, Rakennusalan klusteri)

Toimialan ennakointia ja tutkimusta

Rakentaminen 2013-2014. Rakennusalan suhdanneryhmän raportti. VM. 2013.

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Hyyppä, H. (toim.) Metropolia-ammattikorkeakoulu. 2012.

Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti. Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projekti. OPH. Raportit ja selvitykset 2011:23. 2011.