Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
Palautteeni

Voit laittaa tämän lomakkeen kautta palautettasi osaamisen ennakointiin liittyvistä sisällöistä ja työpajojen tuloksista. Kiitos!

Laske kuvassa oleva laskutoimitus ja merkkaa tulos Tekstivarmennus-kenttään.
captcha
Tekstivarmennus
 

Osaamisen ennakointi

 

Lapissa toteutetaan yhtä aluepilottia Opetushallituksen Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektiin liittyen. Valtakunnallisessa projektissa tuotetaan malli aikuiskoulutuksen ennakointitulosten tuottamiseen ja tulkintaan sekä juurrutetaan kehitettävä malli pysyväksi käytännöksi. Mallin avulla voidaan jatkossa ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita kaikissa opetushallinnon alaisissa aikuiskoulutuksen muodoissa ja koulutusasteissa. Ennakointimallin tuloksia voidaan myös hyödyntää aikuiskoulutusmuotojen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen.

Projektin kohteena on liikenne- ja logistiikka-ala, jonka painopisteeksi valittiin Lapin pilotissa matkailuala. Alla on koottuna Lapin aluepilotin tuloksia.

 
Delfoi-kysely

Delfoi-kysely toteutettiin sähköisellä eDelphi-työkalulla helmikuun alussa 2017 ja siihen vastasi lähes 60 asiantuntijaa. Kysely koostui kolmesta erillisestä kyselykokonaisuudesta ja yhteensä reilusta 30 kysymyksestä. Kysymyspatteristo valmisteltiin valtakunnallisen kyselyn pohjalta suunnaten sitä matkailualalle.

  • Driverit-kyselyssä keskityttiin toimintaympäristöön kehitykseen liittyviin kysymyksiin. Driverit-kyselyn tulokset
  • Signaalit-kyselyssä operoitiin erilaisilla tulevaisuusväitteillä, jotka saattavat toteutuessaan olennaisesti muuttaa liikenne- ja logistiikkaklusterin sekä matkailuklusterin tulevaisuutta. Signaalit-kyselyn tulokset
  • Trendit-kyselyssä käsiteltiin käsiteltiin trendi-ilmiöitä kuten työvoiman kehitystä liikenne- ja logistiikka- ja matkailualalla. Trendit-kyselyn tulokset
Tulevaisuustyöpajat

27.2.2017 Muutostekijät ja skenaariot
Työpajassa tehtiin valittujen muutostekijöiden pohjalta skenaarioita liikenne- ja logistiikka-alan sekä matkailualan kehityksestä. Tausta-aineistona työpajassa käytettiin Delfoi-kyselyn aineistoja. Työpajassa luotiin skenaariot todennäköiselle (perusskenaario) ja toivottavalle tulevaisuudelle sekä pohdittiin muutostekijöiden vaikutuksia liiketoiminnan kehittämiseen eri skenaarioissa. Työpajan esitykset ja tulokset:

25.4.2017 Osaamistarpeiden kartoitus

17.5.2017 Koulutuksen kehittämistarpeiden määrittely


Koonti tulevaisuustyöpajojen tuloksista: Ennakointikatsaus pajat 1,2 & 3.pdf