Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Toimialaklusteri

 

Kokoukset ja muistiot:
11.4.2013
28.10.2013
11.3.2014
8.10.2014
30.3.2015
22.9.2015, Kittilä
14.3.2016, Rovaniemi
12.10.2016, Rovaniemi
23.1.2017, Rovaniemi

Tiedonlähteitä

Kuljetusala.com -sivusto (ammatit, koulutus, oppilaitokset)

Tilastot - Autoalan Tiedotuskeskus

Kuljetusbarometrit (SKAL)

 
 

Auto- ja logistiikka-ala


Toimialan näkymät Lapissa
Toimialan näkymät ovat hyvät ja kohtuullisen vakaat. Pahin on jo takana ja ala on kääntymässä nousuun teollisuuden kehittymisen kautta. Rakennusteollisuudessakin on havaittavissa pieniä piristymisen merkkejä.

Tarvetta on parantaa yleistä mielikuvaa kuljettajan työn todellisesta luonteesta, jotta alalle saadaan houkuteltua oikeanlaisia työntekijöitä, joilla on motivaatio ja asenne kohdallaan.

Tulevaisuuden haasteet
Harmaan talouden kitkeminen kuljetusalalta on haaste, johon kaivataan valtiovallan ponnisteluja. Valvonnan määrä liikenteessä on vähentynyt ja liikenteen ja alan toimijoiden valvonnassa olisikin syytä panostaa esimerkiksi poliisin, verottajan ja työsuojeluviranomaisten yhteistyöhön.

Tulevaisuuden mahdollisuudet
Pohjoisen alueen kehittyminen nähdään alan kasvun mahdollisuutena. Alalla tarvitaan toimijoita myös jatkossa, todennäköisesti entistä enemmän. Alan yrittäjyys nähdään kiinnostavana ja yrityskoot ovat kasvussa. Myös biopolttoaineet tuovat alalle uusia mahdollisuuksia.

Työllisyysnäkymät
Työllisyysnäkymät kuljetusalalla ovat vakaat. Uusia osaavia työntekijöitä palkataan, mutta varsinaista kuljettajapulaa ei alalla ole tällä hetkellä.

Tulevaisuuden osaamisalueet
Perusammattitaidon lisäksi toimialalla tullaan tarvitsemaan yhä enemmän sähköisen tiedonsiirron osaamista, kun seurantajärjestelmät auton, terminaalin, asiakkaan ja konttorin välillä toimivat sähköisesti. Monipuolinen ammattitaito sekä asiakas- ja esimiesosaaminen on toimialalla tärkeää. Myös pienyrittäjien liiketoimintaosaamista tulee kehittää. Polttoainekuljetuksen puolella turvallisuusosaaminen on tärkeää.

Työntekijöiden jatkokoulutuspäiviä tulisi pystyä valikoimaan ja räätälöimään yritysten omiin tarpeisiin.

(29.9.2015 Auto- ja logistiikka-alan klusteri)