Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Liikenne ja tietoliikenne

Mahdollisuudet
 • Älyliikenteen uudet sovellukset ja palvelut synnyttävät uutta liiketoimintaa, parantavat liikennejärjestelmän toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta.
 • Kaivostoiminnan kehittymisen tarvitsemat uudet liikenneyhteydet parantavat liikennejärjestelmän toimivuutta.
 • Koillisväylän avautumiseen kansainväliselle meriliikenteelle on varauduttava.
 • Vireillä oleva lainsäädäntöuudistus ns. Liikennekaari tuo toteutuessaan kokonaan uusia mahdollisuuksia julkisen henkilöliikenteen järjestämiseen.
 • Uusi datayhteys Koillisväylän kautta Suomesta Aasiaan houkuttelisi alueelle datakeskuksia.
 • Uudet liikkuvaan kuvaan ja pilviteknologioihin perustavat kuluttaja- ja yrityspalvelut yleistyvät.
 • Sähköiset julkiset palvelut yleistyvät. 
Riskitekijät
 • Liikennemäärien kasvu ja rahoituksen vähenemisestä johtuva tiestön kunnon huononeminen heikentävät liikennejärjestelmän toimivuutta.
 • Liikennöintikustannusten kasvu ja määrärahojen väheneminen heikentävät julkisen henkilöliikenteen palvelutasoa.
 • Lentoasemien määrän vähentäminen valtakunnallisten tehostamistarpeiden vuoksi heikentää alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
 • Riski sille, että kuituyhteydet eivät toteudu lainkaan, kasvaa monilla alueilla.
 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Uudet liikkuvaan kuvaan ja pilviteknologioihin perustavat kuluttaja- ja yrityspalvelut yleistyvät tulevien vuosien aikana. Myös sähköiset julkiset palvelut alkavat yleistyä erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin uudistuksen myötä. Älyliikenteen uutta teknologiaa, sovelluksia ja palveluita otetaan käyttöön ja niiden myötä syntyy uutta liiketoimintaa. Uudet palvelut ja kuluttajien kasvaneet vaatimukset edellyttävät tietoliikenneyhteyksiltä yhä suurempia nopeuksia ja nykyistä parempaa luotettavuutta.

Uusi tietoliikenneyhteys Koillisväylän kautta Aasiaan houkuttelisi alueelle tietoa säilyttäviä ja prosessoivia yrityksiä.

Koillisväylän avautumiseen kansainväliselle meriliikenteelle, kaivostoiminnan laajenemiseen, biotaloushankkeiden käynnistymiseen sekä kiertotalouden yleistymiseen on varauduttava liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa. Toimiva ja turvallinen tieinfrastruktuuri on edellytys erilaisten älyliikenteen sovellusten ja palvelujen käyttöönotolle.