Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Auringonlasku

Inarijärvi

Reki

 

Lapin toimintaympäristö

Lapin toimintaympäristökuvausta ei ole päivitetty vuonna 2018, kokonaisuutta analyyseineen ollaan uudistamassa.

Päivitettyä tietoa Lapin toimintaympäristöstä:

Lapin suhdannekatsaus >>
Lapin laadullinen tilannekuva >>
Lapin alueelliset kehitysnäkymät >>

 ________________________________________________________________________________

Lapin toimintaympäristökuvaus 2017

Lapin toimintaympäristökuvauksessa tarkastellaan Lapin kehitystä yhteensä 28 eri teeman pohjalta, mm. talouden ja elinkeinojen, liikenteen, ympäristön, osaamisen ja kulttuurin näkökulmista. Jokaisessa teemassa kuvataan Lapin nykytila sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät vuoteen 2025.  Useisiin teemoihin on koottu indikaattorikuvaajia, joiden avulla kehitystä voi tarkastella pidemmällä aikavälillä. Teemoihin pääsee myös tutustumaan laajemmin ja syvemmin sivuille koottujen tiedonlähteiden kautta.

Katsauksessa on pohdittu pääotsaketasolla myös mahdollisuuksia ja riskitekijöitä sekä näkökulmia muutoksiin varautumiseen ja uudistumistarpeisiin.

Koko Lapin SWOT sekä Lapin kehitysnäkymät kokoavat tiiviisti yhteen kuvauksen sisällön. 

 _________________________________________________________________________________

Toimintaympäristön kehityksen analysointi muodostaa tärkeän pohjan Lapin kannalta olennaisten kehittämiskohteiden tunnistamiselle ja toimenpiteiden määrittelylle. Aluekehityksen kannalta on olennaista hahmottaa Lapin tilanne kokonaisuutena vahvuuksineen ja heikkouksineen. Toimintaympäristöön liittyvät tiedot ovat tarpeen muun muassa ELYn ja AVIn toiminnan strategisten painopisteiden määrittelyssä sekä Lapin maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman valmistelussa.

Lapin toimintaympäristön nykytilasta ja kehitysnäkymistä kertovaa tietoa kootaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY), Lapin aluehallintoviraston (AVI) ja Lapin liiton asiantuntijayhteistyönä. Lisäksi kuvausta ovat olleet mukana kirjoittamassa Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin poliisilaitos, Lapin rajavartiosto, Lapin pelastuslaitos, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri sekä Saamelaiskäräjät. Analyysin tavoitteena on yhteinen, monipuolisesti alueen tilaa arvioiva näkemys Lapin maakunnan toimintaympäristöstä nyt ja tulevaisuudessa.

Lapin toimintaympäristökuvaus päivitetään kokonaisuudessaan kerran vuodessa, touko-kesäkuussa. Viimeisimmät päivitystiedot löytyvät kultakin sivulta. Sisältökohtaiset indikaattorit päivittyvät mahdollisuuksien mukaan tiiviimmin.

Toimintaympäristökuvaus on kaikkien Lapin toimintaympäristön tilaa ja kehitysnäkymiä tarvitsevien käyttäjien hyödynnettävissä. Voit antaa palautetta Lapin toimintaympäristökuvauksesta tästä linkistä.

Toivomme antoisia lukuhetkiä!

 

Mika Riipi             Maakuntajohtaja         

Lapin liitto

Jaakko Ylinampa 
Ylijohtaja vs                   

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaisa Ainasoja        Ylijohtaja    

Lapin aluehallintovirasto