Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Lisätietoja

Mervi Nikander, Lapin liitto
puh. 050 444 5606

Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
puh. 0295 039 689

Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari puh. 040 551 1289

Pirkka Salo, Lapin yrittäjät ry
puh. 0400 392 139

Kari Tuominen, Finnvera
puh. 029 460 2001

Juha Seppälä, Rovaniemen kehitys Oy, puh. 0400 377 595

Markku Hukkanen, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry
puh. 044 978 7936

 
 

 
Lapland Safaris
  

Aginco-Eagle Finland Oy

Lapin Suhdannekatsaus 2019

Lapin suhdannekehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2018 - paras kehitys rakentamisessa ja matkailupalveluissa.

Lapin liikevaihdon kehitystrendi säilyi positiivisena koko maan kehitystä noudatellen, joskin edellisvuotta maltillisempana. Toimialoista kehitys oli paras rakentamisessa sekä matkailupalveluissa. Kasvu oli vahvaa myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä liike-elämää palvelevassa toiminnassa. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi on ollut liikevaihtoa maltillisempi.

 

 

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus? 

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu ( http://www.stat.fi/suhdannepalvelu/index.html) tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus 2019 perustuu pääosin huhtikuun alussa käyttöön saadun vuoden 2018 loppuun ulottuviin suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala Online -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2018 loppuun ulottuvia tietoja. Lisäksi täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.