Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Kakslauttanen

Lapin tulevaisuuden näkymiä

Lapissa tehdään paljon työtä tulevaisuuden Lapin rakentamiseksi. Lapin maakuntasuunnitelmassa kuvataan lappilaisten toimijoiden yhteinen, toivottu kehityssuunta, johon pyritään määrätietoisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhteistä lappilaista tulevaisuuden näkemystä tukee myös alkutalvesta 2012 julkaistu lappilaisten yhdessä määrittämä Lappi-brändi, jonka tavoitemielikuvan mukaan Lappi on henkisesti, maantieteellisesti ja teoissaan tavanomaisen yläpuolella. 

Lapin suhdannekatsaus ja Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus ovat osa Lapissa tehtävää lyhyen aikavälin ennakointia. Toimialojen kehittymisen ennakoinnilla hahmotetaan lappilaisessa elinkeinoelämässä tapahtuvia muutoksia sekä työntekijöiden osaamistarpeiden kehittymistä. Elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön kautta löydetään tarpeita ja mahdollisuuksia kehittää vahvaa  lappilaista osaajapohjaa kehittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin.