Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Kukkolankoski

 

Lapin aluekehityksen lähtökohdat ja tavoitteet

Lapin kehittämisen visio vuoteen 2040 on määritelty vuonna 2014 valmistuneessa Lappi -sopimuksessa seuraavasti:
Lappi
on kansainvälinen, kehittyvä ja inspiroiva
arktisen liiketoiminnan,
koulutuksen ja tutkimuksen keskus sekä
arktisten alueiden
tunnetuin matkailukohde.

Lapissa on hyvä olla ja asua.

Lapin vahvuuksien hyödyntäminen kestävällä tavalla on suuri tulevaisuuden haaste. Tahtotilana on, että Lappi säilyy asuttuna, ja täällä on hyvä elää ja yrittää. Lappi on riippuvainen alueen kyvystä vastata myös arktisen alueen sekä globaalin maailman kysyntään ja tarjontaan.

Maakunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi on aluekehitystyön perustaksi valittu kolme strategista valintaa.

• Kilpailukykyä ja työtä avoimessa ja arktisessa Lapissa
Lappi on arktisuuden keskiössä ja arktinen osaaja-alue. Lisäksi Lappi on infrastruktuuriltaan arktisten alueiden parhaimmistoa. Lapin älykkään erikoistumisen kärjet nojaavat arktisiin olosuhteisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Kehittämispanostuksia suunnataan rohkeasti Lapin nostamiseksi kansainvälisen arktisuuden keskiöön. Tämä tarkoittaa lappilaisen elinkeinoelämän ja sen eri sektorien suuntaamista kohti arktista, kansainvälistä toimintaa. Pohjoisten korkean jalostusasteen teollisuustuotteiden, matkailuelämysten ja energian rooli kehityksen kärkinä on edelleen keskeinen.

• Rakennemuutokseen vastaaminen - Tehemä pois
Arktisen sijainnin ja -olosuhteiden hyödyntämiseksi on työvoiman saatavuuden sekä osaajien ja elinkeinojen tarpeiden kohdattava ennakoivasti ja rajattomasti. Alueen suuriin työvoimatarpeisiin vastataan työvoima- ja elinkeinopalveluiden innovatiivisilla ratkaisuilla. Työvoimatarpeeseen vastaaminen edellyttää työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien työllistymispolku on tehtävä mahdollisimman toimivaksi ja nopeaksi.

• Yhteydet ovat kunnossa - tulla tänne ja toimia täällä ja täältä
Lapin arktinen sijainti mahdollistaa uusia näkymiä yhteyksissä. Kehittyäkseen maakunnan on pystyttävä hyödyntämään tarjolla olevat mahdollisuudet. Lappi kehittää taloutensa tulolähteitä myös omien rajojensa ulkopuolella, jolloin maantieteellä ja muuttuvalla globaalilla logistiikalla on entistä suurempi merkitys maakunnan taloudelle.