Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi

 

Toimintaympäristön indikaattorit

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Ei yhtään läheistä ystävää, % Lappi

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Kansansairauksien summaindeksi, vakioimaton

Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan 1 h viikossa, % Lappi

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa

  • Lappi ja koko maa 2005-2016 (Lähde: Valvira: Alkoholijuomien toimitusmyyntirekisteri; THL: Päihdetietokanta, SOTKAnet, 29.5.2017)
  • Lapin seutukunnat 2016 (Lähde: Valvira: Alkoholijuomien toimitusmyyntirekisteri; THL: Päihdetietokanta, SOTKAnet, 29.5.2017)

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Väestön terveydentilan seuranta ja arviointi kunnan johdossa, pistemäärä