Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Työvoima- ja osaamistarpeet

Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava myös tulevaisuudessa. Työvoimatarpeiden ennakoinnissa tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ennakointia. Ennakoinnin avulla pystytään paremmin vastaamaan nopeastikin tapahtuviin osaajatarpeisiin, ja pidemmällä aikavälillä, luomaan vahvaa osaajapohjaa maakunnan elinkeinoelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Haasteina osaavan työvoiman saatavuudelle ovat väestön demografiset muutokset sekä työvoiman osaamisvaatimusten että elinkeino- ja ammattirakenteiden muuttuminen.