Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Lisätietoja

 

Lapin ELY-keskus
toimialapäällikkö Heino Vasara  
tutkija Tuula Uusipaavalniemi 

 

Lapin alueelliset kehitysnäkymät

 

Lapin alueelliset kehitysnäkymät on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä. Lapin alueelliset kehitysnäkymät on osa työ- ja elinkeinoministeriön kokoamaa Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta, syksyn 2019 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksessa sivuilla 255-269.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset.

Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä työvoiman saatavuus.
Näkemykset tiivistetään plus-miinus-arvioihin. Arvioitavat ajankohdat ovat:

  • nykyhetki suhteessa vuoden takaiseen
  • tilanne puolen vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen
  • tilanne vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Kehitysarviot kuvaavat alueen muutoksen suuntaa, ei arvioitavan asiakokonaisuuden tasoa alueella. Kehitysarviot eivät myöskään mahdollista alueiden välistä vertailua, vaan aluetta arvioidaan aina suhteessa alueen nykytilaan tai menneeseen kehitykseen.