Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

   

Kansallista ennakointia

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan kansallisiin ennakointisivustoihin.
 
Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia.
ETLA tekee kansantaloudellista, liiketaloudellista ja sosiaalipoliittista tutkimusta sekä taloudellisia ennusteita. Laitos palvelee suomalaisten yritysten ja koko kansantalouden päätöksentekoa ja menestymistä kansainvälisessä kilpailussa.
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA julkaisee raportteja sekä järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia.
ENSTI on Opetushallituksen ylläpitämä tietopalvelu, joka keskittyy etenkin koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointiin.
Havaintoja ja analyysiä globaalista toimintaympäristöstä.
Keskustelu- ja koordinaatiofoorumi asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. Sivuja ylläpitää Kansallinen ennakointiverkosto KEV.
Ennusteita keskeisistä kokonaistaloudellisista ilmiöistä, Suomen eri alueiden talouskehityksen pääpiirteistä, maa- ja elintarvikesektorista sekä metsäsektorista. 
Sitra ennakoi yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsii käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhdittaa kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.
Suomen Akatemia edistää tieteen kehitystä ja parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta ennakoimalla mahdollisia muutoksia eri tieteenaloilla ja tutkimusjärjestelmässä. Ennakoinnin tuloksia hyödynnetään suunnattaessa rahoitusta korkeatasoisimpaan ja tieteellisesti innovatiivisimpaan tutkimukseen.
Tekesin lähtökohtana on elinkeinoelämän, tieteen ja teknologian sekä yhteiskunnan uudet haasteita ja mahdollisuudet. Trendikarttaan on koottu keskeiset muutosvoimat, joita esitellään esimerkkien ja havaintojen kautta.   
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen, akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskus, joka tutkii vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.