Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Julkiset palvelut

Mahdollisuudet
  • asiakas- ja maakuntalähtöisyys
  • hyvin toimivat ja laadukkaat julkiset palvelut
  • selkeä palvelurakenne ja työnjaot sekä parantunut julkisen sektorin tuottavuus
  • synergiaedut ja päällekkäisten tehtävien poistuminen
Riskitekijät
  • yhteistä näkemystä kehittämisestä ja toiminnasta ei löydy
  • uudistusten valmistelu ja toimeenpano ei onnistu
  • liian pienet resurssit suhteessa tarpeisiin
  • kunnat eivät omaksu uutta rooliaan
  • lähipalvelujen heikkeneminen
  • liian maakunta/kuntalähtöistä kehittämistä ja kapea-alaista tarkastelua

 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Aluehallintouudistuksen ja uuden maakunnan valmistelu ovat tätä kirjoittaessa keskeneräisiä eikä lainsäädäntöä ole hyväksytty. Aluehallinnon toiminta muuttuu olennaisesti ja uudistus sisältää paljon riskejä ja kriittisiä kohtia. Toisaalta uuden maakunnan toiminta on hyvin paljon "omissa käsissä", mikä luo edellytykset mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja henkilöstön osallistamiseen. Toimintatapojen uudistaminen ja vanhasta luopuminen ovat edellytyksenä onnistumiselle. Julkisen hallinnon keskeinen tehtävä tulee olemaan mahdollistajana toimiminen siten, että kasvulle, elinkeinojen kehittymiselle ja hyvinvoinnille on tilaa.