Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Toimialaklusteri

Kokoonpano

Kokoukset ja muistiot:
13.3.2013
14.1.2014
5.6.2014
9.12.2014
3.6.2015, Loue
3.12.2015, Rovaniemi

28.4.2016 Rovaniemi

22.5.2017 Rovaniemi

12.10.2017, Loue

20.3.2018 Rovaniemi

18.9.2018 Tornio

20.3.2019 Rovaniemi

 

 

 

 

 

 
 

Energia-ala


Toimialan näkymät Lapissa

Lapin sähköverkko on rakennettu pääosin 1960- ja 70-luvuilla. Verkko on tulossa käyttöikänsä päähän ja vaatii siksi huomattavat investoinnit tulevien vuosien aikana. Investointitaso tulee kaikkialla Lapissa nousemaan merkittävästi nykytasosta ja siksi verkon suunnittelu- ja rakentaminen tarvitsevat jatkossa vähintään saman työvoiman kuin tällä hetkellä.
 
Lapissa energiasektorilla toimijoita ovat mm. kunnalliset kaukolämpö- ja energiayhtiöt, sähkönjakelu- ja myyntiyhtiöt, yksityiset tuotantoyhtiöt, runsaasti energiaa käyttävä teollisuus, energia-alan palveluja tarjoavat yritykset, energia-alan oppilaitokset ja energia-alan viranomaiset ja edunvalvontaorganisaatiot.
 
Lapin ammattikorkeakoulu on toimialalle mahdollisuus, koska hankkeita löytyy kaikilla aloilla ja osa voidaan tehdä opiskelijatyönä. Aloina ovat mm. energiatekniikka ja luonnonvara-alan bioenergia. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät ja hankkeisiin pyritään aina saamaan opiskelijoita mukaan.


Tulevaisuuden haasteet
Iso osa kymmenien vuosien aikana rakennetusta sähköverkosta tulee uusia seuraavien viidentoista vuoden aikana. Tämä johtuu paitsi verkoston vanhenemisesta, mutta myös uudesta sähkömarkkinalaista, joka edellyttää sähköverkostolta säävarmuutta. Koko Lapin alueella tuo tarkoittaa yli 100 milj. euron investointeja sähköverkkoon. Isot investoinnit lyhyellä aikataululla nostavat väistämättä asiakkaiden sähkönsiirron hintaa.
 
Toimialan haasteena etenkin vesi-energian puolella on ikääntyvä henkilöstö. Osaamisen hallinta ja alan kiinnostuksen herättäminen nuorten keskuudessa vaativat panostusta.
 
Investointihankkeiden lupaprosessien pitkittyminen hankaloittaa toimialan kehittymistä.
 
Tulevaisuuden mahdollisuudet
Lapissa tehdään energia-alalla merkittäviä investointeja, kuten sähköverkon uudistaminen ja voimalaitosten tehonnostot sekä peruskorjaukset.
 
Arktiset olosuhteet, kuten pitkä talvi, pakkanen, pimeys ja pitkät etäisyydet, haastavat luomaan uusia ratkaisuja toimialalle. Näissä olosuhteissa energiatehokkuudella on myös suuri merkitys.
 
Työllisyysnäkymät
Sähkön siirron ja jakelun puolella työllisyysnäkymät ovat hyvät, koska tulevat investoinnit tarvitsevat työvoimaa. Sähköverkoston rakentaminen ja kunnossapito vaativat jatkossa laajempaa osaamista tietotekniikan tullessa myös perinteiseksi koetulle sähköverkkoalalle. Tiukentuvat vaatimukset energian tehokkaan käytön suhteen kasvattavat tarvetta erilaisiin konsultointipalveluihin. Energian pientuotannon lisääntyminen tarvitsee alaan perehtynyttä asentajakuntaa.
 
Ydinvoimalahanke Pyhäjoelle luo työllistymismahdollisuuksia koko Pohjois-Suomelle. Ydinvoimalaa suunnittelevat ja rakentavat tuhannet eri yritykset sekä kymmenet tuhannet eri alojen ammattilaiset. Kun voimalaitos käynistyy, se työllistää suoraan 400-500 henkeä.
 
Vesivoimaosaajia eläköityy paljon viiden vuoden aikana, ja sähkö- ja koneasentajista tulee kysyntää. Vesivoimaosaamista ei opeteta oppilaitoksissa, vaan alalla oppiminen tapahtuu yrityksessä työntekijältä toiselle perehdyttäen.

Tulevaisuuden osaamisalueet

Sähköverkkopuolella tarvitaan monialaisia osaajia, esim. asentajissa. Työt ovat vaativia ja kestää pari vuotta ennen kuin uusi työntekijä on "valmis". Palveluosaamista tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän, sillä työ tapahtuu yhä useammin suoraan asiakkaan luona.
 
Myös soveltavan tietotekniikan osaaminen on tärkeää. Tietotekniikkaosaaminen tukee myös tiedon hankintaa aina käsillä oleviin projekteihin. Esimerkiksi etäkäyttö eri laitteiden kautta on nykyaikaa ja automaatio korvaa fyysisen paikalla olon.
Vesivoimaosaamista kartutetaan ensisijaisesti työssä oppimalla. Peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan perehdyttämistä työn ohessa, mikä tekee osaamisen hallinnasta pitkäjänteistä.
 
(3.12.2015, Energia-alan klusteri)
 

Energia-alan ennakointia ja tutkimusta

Uusiutuva energia. Toimialaraportti 3/2015 Alm, M. TEM:n ja ELY-keskuksen julkaisuja. 2015.

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Energia ja ilmasto. 2/2012. 

Energia-alan osaamistarpeiden laadullinen ennakointi. Suur-Uski, P., Mikkonen, I. & Laitila, P.  Motiva. 04/2012. Opetushallitus. 2012

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen. Marttila, S. & Iskanius, P. Oulun yliopisto, Thule-instituutti. 2011