Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Elinkeinot ja aluetalous

Mahdollisuudet
 • talouskasvun vahvistuminen ja työvoiman kysynnän lisääntyminen
 • arktisen sijainnin, rikkaiden luonnovarojen ja olosuhdeosaamisen hyödyntäminen
 • saavutettavuuteen lisää uusia avauksia
 • matkailun kasvu
 • kaivostoiminnan vakaus ja kasvu
 • kierto- ja biotalouden kasvu
 • Lapin vetovoima ja positiivinen imu heijastuvat yritystoimintaan ja työnvoiman saatavuuteen
 • kansainväliset verkostot ja klusteritoiminta
 • digitaalisten palveluiden vahvistaminen yritystoiminnassa
 • kuntien ja oppilaitosten rooli elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä
Riskitekijät
 • taloustilanteen epävarmuus ja globaalit päätökset suuryrityksissä
 • työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden nopeat muutokset
 • osaaminen ja asiantuntijuus eivät pysy kehityksen mukana 
 • biotalouden kasvupotentiaali jää hyödyntämättä
 • saavutettavuusratkaisuiden lyhytjänteisyys
 • aluekehittäminen ei tuota tavoiteltuja tuloksia
 • työvoiman kysynnän lisääntymisestä huolimatta työttömyys pysyy korkeana
 • rekrytointi- ja kohtaanto-ongelmien lisääntyminen
 • julkisen talouden ja hallinnon heikon uudistusmiskyvyn johdosta hyödyt elinkeinotoimintaan jäävät saavuttamatta
 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Lapin elinkeinoelämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja positiivinen kehitys edellyttää mahdollisuuksiin tarttumista ja kasvavien elinkeinojen edistämistä. Toimintatapojen uudistaminen yrityksissä ja julkisen sektorin toimijoilla on olennaista. Työvoiman saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen tarvitaan uusia, entistä työelämälähtöisempiä muotoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä