Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 
Erätauko -keskustelu hyvästä elämästä Lapin maaseudulla v. 2030

Ilmoittaudu oheisesta linkistä https://fi.surveymonkey.com/r/Hirvas tai hanna-leena.pesonen@lapinliitto.fi. Lisätietoja saat Hanna-Leenalta p: 040 1861455.

 

Kutsun tekstiversion ja pdf löydät seuraavasta osoitteesta: https://ennakointi.wordpress.com/eratauko-keskustelu-hyvasta-elamasta-lapin-maaseudulla-v-2030/

Lapin alueelliset kehitysnäkymät - Elinvoima lisääntyy Lapissa

Vahva taloustilanne ja maailmankaupan hyvä veto näkyvät lappilaisyritysten tunnusluvuissa. Kova kasvu osoittaa, että vientivetoisella teollisuudella ja palveluvaltaisella matkailulla on kysyntää ja vetovoimaa kansainvälisesti. 

Luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen edellyttää, että huomioidaan eri elinkeinot, luonnonvarojen käyttö ja luonnonsuojelu sekä panostetaan riittävästi yhteensovittamiseen. Kiertotaloudesta ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä on nousemassa Lapille uutta ympäristöliiketoimintaa. Toimivien kaivosten tilanne on vakaa ja yhtiöt ovat investoinneillaan turvanneet toimintojensa jatkumisen vuosiksi. Lappiin suunnitellut suurhankkeet tulevat lisäämään entisestään Lapin satamien tarpeita sekä tie- ja ratayhteyksien kehittämistarpeita. Suurteollisuus ja kasvava matkailu ovat merkittäviä perustekijöitä kuljetusvirtojen kasvuun. Matkailun vahva kasvu näkyy koko Lapin alueelle ja kasvun ennustetaan jatkuvan.

Elinkeinoelämän vireys sekä vireillä olevat investointi- ja rakennushankkeet heijastuvat työvoiman kysyntänä ja työllisyyden paranemisena. Osaajien saatavuus on tiedostettu laajasti kasvua rajoittavaksi riskitekijäksi.

 

Tänään 10.10.2018 julkaistusta Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksesta lisää:
Lapin ELY-keskuksen tiedote
Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)  
Koko maan katsaus
Alueelliset kehitysnäkymät 2/2018 (TEM Alueelliset kehitysnäkymät) 
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.10.2018


 

 

Ennakointihytti - keskustelua ja ajatuksia ennakoinnista

Tulevaisuus Lapista -ennakointi uudessa maakunnassa hanke (ESR) on avannut Ennakointihytti -blogin. Blogi käsittelee erilaisia tulevaisuuden trendejä Lapin toimintaympäristön näkökulmasta.

 

Blogissa on tällä hetkellä kaksi kirjoitusta:

Teknologia maaseutukehityksen mahdollistajana

-kirjoitus käsittelee teknologian mahdollistamaa maaseutukehitystä erityisesti työpaikkojen, palveluiden, sekä tuotevalikoimien osalta. Kirjoitus pohtii sitä, voiko teknologia kääntää kaupungistumisen trendin maaseudun hyväksi.

Eräänä aamuna tulevaisuuden Lapissa...

-kirjoitus on Lapin visioon ja Lappi sopimukseen perustuva kuvitelma siitä, minkälaiselta tavallisen lappilaisen elämä voisi näyttää tulevaisuudessa.Tämä tarinan muotoon puettu Visio esitettiin SITRA:n Finnsight Visiofestillä Heurekassa 26.9. yhtenä näkökulmana Lapin Visioon.

Kestävä vedenkäyttö ja tulevaisuuden mahdollisuudet - Rovaniemen paikallistilaisuus

Kestävä vedenkäyttö ja tulevaisuuden mahdollisuudet - Rovaniemen paikallistilaisuus

 

Aika: 7.9.2018 klo 8.30-11.00

Paikka: Rovaniemen kaupunginkirjasto, alakerran kokoushuone (Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi)

 

 

Vesi on elintärkeää ja sen kohtalo vaikuttaa suuresti maapallomme tulevaisuuteen. Mikä on vedenkäytön tilanne nyt ja miten voimme yhdessä vaikuttaa sen tulevaisuuteen? Tilaisuudessa opit vesivastuusta, vesijalanjäljestä sekä vedenkäytöstä globaalista näkökulmasta.

Lapin liitto järjestää paikallistilaisuuden kansallisen ennakointiverkoston ja Luonnonvarakeskuksen Foresight Friday-tilaisuudesta. Paikallistilaisuudessa seurataan etänä Helsingissä järjestettävää tilaisuutta ja keskustellaan vastuullisesta vedenkäytöstä tulevaisuuden Lapissa. Keskustelun antia hyödynnetään Lapin kehittämisen suunnittelussa. Paikallista keskustelua ohjaavat Hanna-Leena Pesonen ja Antti Rajala Lapin liitosta.

Ohjelma

8.30                     Aamukahvit ja pientä purtavaa

9.00                     Tervetuloa

                             Kaisa Oksanen, VNK

9.05                     Johdatus päivän teemaan ja vesivastuustrategian valmisteluun

                            Johanna Kohl LUKE & Kirsi Usva LUKE

9.15                     Globaalit vesihaasteet ja Suomi

                            Suvi Sojamo Aalto-yliopisto

9.45                     Kokemuksia vastuullisen vedenkäytön arvioimisesta

                            Helena Wessman-Jääskeläinen VTT

                            Kommenttipuheenvuoro

10.15                   Paikalliskeskustelu: Vastuullinen vedenkäyttö tulevaisuuden Lapissa – eväitä  kestävään kehittämiseen

                            Hanna-Leena Pesonen Lapin liitto & Antti Rajala Lapin liitto

11.00                   Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuuteen mahtuu 35 osallistujaa. Pyydämme ilmoittautumaan oheisesta linkistä 5.9.2018 mennessä.

 

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke alkanut

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke on alkanut kesäkuussa 2018. Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista.

Hankkeella

  • Luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, joka ohjaa ja tukee lapin kehittämistä. Toimintatapa rakennetaan hyödyntäen jo olemassa olevia ennakoinnin foorumeja ja hyvä käytänteitä. Maakunnallisen ennakoinnin keskiössä on maakuntahallitus sekä hankkeessa perustettava johdon strategiafoorumi. Maakuntahallitus hyödyntää päätöksenteossaan ennakointitietoa ja johdon strategiafoorumi vastaa ennakoinnin hyödyntämisestä maakunnan resilienssin ja elinvoiman lisäämisessä.
  • Tuotetaan ennakointitietoa lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista. Hankkeen tulevaisuustarkasteluissa teemoina on mm. Lapin väestörakenne, muuttoliike, työvoiman saatavuus sekä digitaalisaation ja älyteknologian vaikutukset maakunnan kehittämisessä. Lisäksi toteutetaan toimialakohtaisia tulevaisuustarkasteluja ja nostetaan kunkin toimialan kannalta kriittisiä menestystekijöitä ja tulevaisuuden koulutustarpeita. Hankkeessa toteutetut ennakoinnit toimivat samalla kokeiluina maakunnan ennakoinnin toimintatavan kehittämiseksi.
  • Järjestetään käytännönläheistä koulutusta tukemaan maakunnan ennakointitiedon tuottamista ja ennakointikyvykkyyden, ennakoivan toimintatavan sekä yhteisen ennakoinnin ”ekosysteemin” kehittämistä
  • Kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa, tiedontuotantoa ja tiedon välittämistä koko lapin ja uuden maakunnan ennakoinnin tarpeisiin. Hankkeessa uusitaan Luotsi-sivusto vastaamaan käyttäjien tarpeita, kootaan tarpeita vastaava tietovaranto ja organisoidaan sivuston ylläpito sekä varmistetaan tiedon tuottamisen jatkuvuus. Lisäksi laaditaan maakunnallisen ennakoinnin viestintäsuunnitelma ja toteutetaan sitä yhdessä muiden ennakointitoimijoiden kanssa.

Ennakoima yhessä!

Hanna- Leena Pesonen
Ennakointikoordinaattori
040 186 1455
hanna-leena.pesonen@lapinliitto.fi


Antti Rajala
Koulutussuunnittelija
040 185 2445
antti.rajala@lapinliitto.fi

Näytetään tulokset 11 - 15 / 137
Merkintöjä per sivu
Sivu 28