Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 
Lapin suhdannekatsaus keväältä 2012 luettavissa Luotsin sivuilta

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Lapin maakunnassa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 3,7 prosenttia vuodentakaisesta, kun vastaava kasvu koko maan tasolla oli 5,5 prosenttia. Myönteisintä liikevaihdon kehitys oli metallituotteiden valmistuksen toimialoilla, kun kasvua viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kertyi peräti 45,6 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto lisääntyi 32,0 prosenttia. Yli 20 prosenttia liikevaihtoaan kasvattivat myös elintarviketeollisuus  ja kylmäalan yritysryhmä. Lue lisää Lapin viimeisimmistä suhdanteista täältä.

Lapin suhdannekatsaus on siirretty Lapin luotsiin, minkä toivotaan lisäävän katsauksen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Samalla myös suhdannekatsauksen kuvaajat ovat helpommin ladattavissa. Jatkossa suhdannekatsaus tullaan päivittämään sivustolle mahdollisimman pian aineiston saapumisesta, jotta saatavilla olisivat aina suhdanteiden viimeisimmät tiedot. Palautetta suhdannekatsauksen kehittämiseksi voit lähettää tästä.

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ei hyväksy ammattikoulutuspaikkojen vähennyksiä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt alustavan ehdotuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä. Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen enimmäisopiskelijamäärä pienenisi Lapissa 26 % eli 1 700 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen rakennerahasto-ohjelman valmistelussa tehty erillinen syrjäytymisen ehkäisyn erityistoimien analyysi osoittaa keskeiseksi syrjäytymisvaarassa olevien ryhmäksi Lapissa koulutusta vailla olevat nuoret. Tämän ohella useat sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijät ovat voimakkaasti esillä.

Haja-asutusalueella ja erityisesti Lapissa koulutuksen saavutettavuus on muuta maata huonompi jo nyt. Mahdollisuudet nuorisotakuun erityistoimenpiteiden toteuttamiseen kunnissa ovat haasteelliset nuorten pienestä määristä johtuen. Syrjäseuduilla mahdollisuudet työhön ja koulutukseen voivat edellyttää muualle muuttoa, joka edellyttää resursseja, joita ei kaikilla 16-vuotiailla taustojensa osalta ole.

Koulutuspaikkojen esitetyt vähennykset kasvattaisivat syrjäytymisvaarassa olevien joukkoa merkittävästi. On tärkeää, että tarjolla on riittävästi toisen asteen koulutuspaikkoja huomioiden sekä suoraan peruskoulunsa päättävät ja jo aiemmin sen päättäneet sekä huomioiden myös alueen työmarkkinat.

Syrjäytymiseen ehkäisyyn osoitettavilla rakennerahastovaroilla ei voida korjata suunniteltujen koulutusleikkausten tuottamaa lisätarvetta syrjäytymisen ehkäisyyn ja köyhyyden torjuntaan. Koulutuksen leikkaukset vaarantavat myös osaavan työvoiman saannin ja Pohjoisen alueen hyvien näkymien toteutumisen.

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä edellyttää, että Opetus- ja kulttuuriministeriö ei kohdista ammatillisen koulutuksen leikkauksia esitetyllä tavalla Lappiin. Lappilaisille nuorille on turvattava sekä koulutuksen saavutettavuuden että monipuolisten koulutusmahdollisuuksien puolesta tasa-arvoiset mahdollisuudet muun maan nuorten kanssa.

Lapin liitto ei hyväksy vähennyksiä

Lapin liiton valtuusto ei hyväksy Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotusta Lapin ammatillisen koulutuksen oppilasmäärien vähentämisestä vaan edellyttää, että ministeriö kohtuullistaa ehdotustaan opiskelijamäärien leikkauksesta ja turvaa Lappiin vähintään 5 800 järjestämislupien mukaista opiskelijapaikkaa. Tämä määrä mahdollistaa hyvällä koulutuksen järjestäjien yhteisötyöllä niukan, mutta kohtuullisen kattavan koulutustarjonnan ylläpitämisen maakunnassa.

Lapin liitto tekee yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa tarkennetun esityksen vuoden loppuun mennessä. Kannanotto on luettavissa perusteluineen Lapin luotsin sivulta http://luotsi.lappi.fi/kesu: Lausunnot ja kannanotot.

Selvitys kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeista ilmestynyt

Kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeissa tapahtuu paljon muutoksia tulevina vuosina palvelutarpeiden kasvaessa ja muutuessa. Merkittävä osa henkilöstöstä on siirtymässä eläkkeelle ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen on tärkeää. Kuntien toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksiin voidaan vastata toimivalla ennakoinnilla ja osaamisen johtamisella.

Lapin ELY-keskuksen toteuttama Lapin KOTTI-projekti (ESR) hankki selvityksen kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeiden lähivuosien muutoksista. Selvityksen toteutti FCG Koulutus ja konsultointi Oy. Tiedote selvityksestä ja koko selvitys saatavilla linkkien kautta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkavähennyksiin liittyvää tietoa saatavilla Lapin luotsista

Lapin luotsin sivuille kootaan ajankohtaista tietoa ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkavähennyksistä Lapin näkökulmasta. Sivulta pääset käsiksi OKM:n materiaaliin, aiempiin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU) koskeviin lausuntoihin sekä muuhun materiaaliin. Pääset sivulle tästä.

Näytetään tulokset 131 - 135 / 137
Merkintöjä per sivu
Sivu 28