Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 
Selvitys kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeista ilmestynyt

Kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeissa tapahtuu paljon muutoksia tulevina vuosina palvelutarpeiden kasvaessa ja muutuessa. Merkittävä osa henkilöstöstä on siirtymässä eläkkeelle ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen on tärkeää. Kuntien toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksiin voidaan vastata toimivalla ennakoinnilla ja osaamisen johtamisella.

Lapin ELY-keskuksen toteuttama Lapin KOTTI-projekti (ESR) hankki selvityksen kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeiden lähivuosien muutoksista. Selvityksen toteutti FCG Koulutus ja konsultointi Oy. Tiedote selvityksestä ja koko selvitys saatavilla linkkien kautta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkavähennyksiin liittyvää tietoa saatavilla Lapin luotsista

Lapin luotsin sivuille kootaan ajankohtaista tietoa ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkavähennyksistä Lapin näkökulmasta. Sivulta pääset käsiksi OKM:n materiaaliin, aiempiin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU) koskeviin lausuntoihin sekä muuhun materiaaliin. Pääset sivulle tästä.

Uusi pohjoisen maantiede - Tulevaisuus 2030

Oulussa järjestettiin valmisteilla olevan tulevaisuusselonteon tilaisuus aiheena "Uusi pohjoisen maantiede". Tilaisuuden avasi ministeri Kyllönen, joka nosti heti esille ylösalaisin käännetyn Suomen kartan ja pyysi osallistujia katsomaan Suomea eri näkökulmasta. Ministeri korosti vahvasti sitä, että arktisen alueen osaaminen on Suomelle selkeä vahvuus ja avaa useita mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi arktisen ympäristön suojelu, ympäristöteknologiat ja niiden kehittäminen, liikenneyhteyksien kehittäminen, matkailun uudet mahdollisuudet sekä kaivosteollisuuden elpyminen ja pohjoisen öljykentät. Tiivistys ministeri Kyllösen puheesta on luettavissa tästä. Tarkempaa tietoa tulevaisuusselonteosta sekä siihen vaikutusmahdollisuuksista saa sivulta www.2030.fi.

Lapin nykytila ja kehitysnäkymät koottuina

Ensimmäinen Lapin luotsiin valmistunut kokonaisuus on Lapin toimintaympäristökuvaus. Lapin kehitysnäkymien avulla saa nopeasti kokonaiskuvan Lapin lähitulevaisuuden kehityksestä. Lapin SWOT puolestaan tiivistää tärkeimmät Lapin toimintaympäristön tämän hetkiset vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat vuoteen 2015. Kaikkiin aihealueisiin on lisäksi kirjoitettu laajemmat kuvaukset nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Lukija ohjataan aihealueittain myös lisätiedonlähteille.

Kuvaus työstettiin tiiviissä yhteistyössä Lapin liiton, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Lapin aluehallintoviraston asiantuntijoiden kanssa. Lapin toimintaympäristökuvauksen tiedot päivitetään kokonaisuudessaan vuosittain ja sitä kehitetään jatkuvasti. Kuvauksen kehittäminen on yksi Lappi kuvaan 2030 -hankkeen toimenpiteistä.

Toimintaympäristökuvaus on tarkoitettu kaikkien luettavaksi ja hyödynnettäväksi! 

 

 

Näytetään tulokset 126 - 129 / 129
Merkintöjä per sivu
Sivu 26