Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 
Lapin maakuntastrategialeirillä hyödynnetään tulevaisuustyöpajojen tuloksia

Lapin maakuntastrategiaa rakennetaan tällä hetkellä Luostolla kahden vuorokauden mittaisella strategialeirillä. Yhtenä pohjamateriaalina hyödynnetään tulevaisuustyöpajojen tuloksia, jotka on koottu Lapin luotsiin. Kevään Lapin tulevaisuustyöpajan tuloksia on täydennetty toukokuun Lapin liiton valtuuston työpajan sekä lokakuun nuorten Kiihdyttämö-työpajan tuloksilla. Lapin tulevaisuusskenaarioita on ollut luomassa jopa yli 120 henkilöä!

Päivitettyihin Lapin yläpeukku-, alapeukku- ja todennäköinen tulevaisuus skenaarioihin vuoteen 2040 pääset tutustumaan täältä luotsi.lappi.fi/tulevaisuustyopajojen-skenaariot.

TEM ennustaa työttömyyden kasvun jatkuvan

Arvio perustuu työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteeseen syksy 2013, joka julkaistiin 22.10.2013. Tarkemmin TEMin tiedotteessa ja julkaisussa TEM analyyseja 52/2013.

Vinkki: 10 uusimman TEMin julkaisun listaus löytyy TEMin nettisivuilta/Julkaisut

Uusin Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus luettavissa Lapin luotsista

Maanantaina julkaistun Alueelliset kehitynäkymät -katsauksen Lapin osio on luettavissa sähköisesti Lapin luotsin sivuilta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Syksyn 2013 katsauksen arviot on tuotettu elokuun aikana.

Katsaukseen liittyvä tiedote on luettavissa Lapin ELY:n sivulla. Kokonaisuudessaan valtakunnallinen Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu löytyy TEM Toimialapalvelun sivuilta osoitteesta: http://www.temtoimialapalvelu.fi/ - Alueelliset kehitysnäkymät.

Kulttuurialoilta valmistuneet opiskelijat ja alan yrittäjät näkevät koulutuksen säilymisen Lapissa erittäin tärkeäksi

Lapin liitto toteutti kevään 2013 aikana selvityksen kulttuuri- ja luovien alojen merkityksestä maakunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Toteutettuun kyselyyn vastasi 224 Lapin alueen kulttuurialan oppilaitoksesta valmistunutta ja 225 alan työnantajaa. Avainhenkilöhaastatteluja tehtiin kuusi. Selvityksen toteutti toimeksiannosta Innolink Research Oy.

Kulttuuri- ja luovat alat on Lapissa kasvava toimiala ja se on kärsinyt keskimääräistä vähemmän viime vuosien heikosta taloustilanteesta. Kulttuuri- ja luovia aloja ei nähdä erillisenä alana vaan sulautuneena muihin toimialoihin. Erityisesti yhteistyö matkailualan kanssa on ollut onnistunutta ja kysynnän uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa elämyspalveluiden sekä elämysmatkailun kasvun myötä.

Kulttuuri- ja luovien alojen työnantajat löytävät osaavaa työvoimaa Lapista hyvin ja näkevät alan oppilaitosten tuottavan hyvää osaamista. Alan yritykset arvostavat paikallista koulutusta ja sen tuottamaa osaamista. Kuitenkin koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä tulisi kehittää. Koulutuksen säilyminen Lapissa nähdään erittäin tärkeäksi osaamisen säilymisen ja työvoiman saatavuuden kannalta ja ennemminkin toivotaan opiskelupaikkojen määrän lisäämistä.

Lapin oppilaitoksista kulttuurialalle valmistuneet ovat työllistyneet keskimääräisesti, korkeakoulutuksen saaneet jopa melko hyvin. Valtaosa on jäänyt asumaan Lappiin tai Oulun alueelle. Toisen asteen opiskelijat hakeutuvat usein jatkokoulutukseen. Lapilla koetaan olevan erityinen arvo opiskelupaikkana sekä paikallisille että muualta tuleville opiskelijoille, vaikka ura ja työmahdollisuudet veisivätkin valmistumisen jälkeen muualle. Lapin perinteisiin ja omaleimaisuuteen pohjautuva koulutus houkuttelee opiskelijoita myös maakunnan ulkopuolelta.

Kulttuuri- ja luovien alojen vahvuutena ovat paikallinen luonnonympäristö, ainutlaatuinen lappilainen kulttuuri sekä perinne luovuuteen ja käsityöläisyyteen. Niiden esille tuomiseksi on alueella tuotettava koulutus tärkeää. Koulutus toimii myös aluemarkkinointikeinona. Toimialan uhkaksi nähdään laajakatseisuuden puute, kyvyttömyys käyttää hyödyksi paikallista osaamista ja olosuhteita sekä uuden oppimisen tyrehtyminen.

Pääset tutustumaan selvitykseen klikkaamalla: Pohjoista luovuutta - selvitys kulttuuri- ja luovien alojen merkityksestä Lapissa 2013
 

Lapin toimintaympäristökuvaus kaikkien hyödynnettävissä

Lapin nykytilasta ja tulevaisuudesta koottu laaja tietoaineisto on kaikkien lappilaisten käytettävissä.

Valtakunnallisestikin ainutlaatuinen toimintaympäristökuvaus on yhteisesti luotu, monipuolinen arvio Lapin nykytilasta ja kehitysnäkymistä vuoteen 2020. Siinä on lisäksi arvioitu Lapin tämänhetkisiä vahvuuksia ja heikkouksia ja toisaalta niitä mahdollisuuksia ja uhkia, jotka tulee huomioida vuoteen 2020 katsottuna. Kutakin aihealuetta koskevaa lisätietoa ja indikaattoreita on myös koottu samaan yhteyteen helposti saataville.

Lapin toimintaympäristökuvaus päivitetään vuosittain Lapin liiton, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Lapin aluehallintoviraston (AVI) asiantuntijoiden yhteistyönä. Yhteinen kuvaus maakunnan toimintaympäristöstä auttaa osaltaan luomaan yhteistä näkemystä ja tahtotilaa Lapin kehittämisessä sekä säästää myös toimijoiden resursseja. Lapin aluekehittäjät hyödyntävät aineistoa omassa strategisessa työssään ja mm. Lapin maakuntaohjelman valmistelussa.

Toiveena on, että myös muut tahot oppisivat hyödyntämään aineistoa oman toimintansa tukena. Toimintaympäristökuvauksesta löytää tietoa esimerkiksi Lapin talouskehityksestä, yritysten kilpailukyvystä, matkailun kasvuodotuksista, koulutuksen saatavuudesta, terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, väestön koulutustasosta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

- Lapissa tehdään monipuolista ja verkottunutta ennakointityötä. Ennakoinnissa on mukana viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä, elinkeinoelämän edustajia ja muita toimijoita. Tiivistynyt yhteistyö toimijoiden välillä on rikastuttanut Lapin tulevaisuuden näkemysten ja tavoitteiden hahmottamista, sanoo strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksesta.

- Lapin toimintaympäristöä koskevaa tekstiä ja tietoa tarvitsevat monet eri viranhaltijat vuoden aikana monissa eri yhteyksissä, ja on todella työtä helpottavaa, kun ajantasaisen aineiston löytää nyt helposti yhdestä osoitteesta eli Lapin luotsista, toteaa erikoissuunnittelija Marjatta Tarkiainen Lapin AVIsta.

- Tällainen sähköinen, kaikille avoin ja eri asiantuntijoiden yhteistyössä koostama toimintaympäristökuvaus on uudenlainen tapa toimia ja julkaista tietoa. Prosessia kehitetään edelleen, joten toivommekin käyttäjiltä palautetta Lapin luotsi -sivustosta, pyytää ennakointikoordinaattori Päivi Ouallen Lapin liitosta.

Toimintaympäristökuvaukseen voi tutustua Lapin luotsi -ennakointisivustolla. Sivustoa on koottu Lapin ELY-keskuksen rahoittamassa (ESR) Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisessa ennakointihankkeessa vuosien 2012–2013 aikana.

Toimintaympäristökuvaukseen pääsee suoraan tästä.

Lisätiedot:
Ennakointikoordinaattori Päivi Ouallen, Lapin liitto, puh. 040 840 9740
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 037 103
Erikoissuunnittelija Marjatta Tarkiainen, Lapin aluehallintovirasto, puh. 0295 017 386
 

Näytetään tulokset 121 - 125 / 137
Merkintöjä per sivu
Sivu 28