Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 
Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke alkanut

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke on alkanut kesäkuussa 2018. Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista.

Hankkeella

  • Luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, joka ohjaa ja tukee lapin kehittämistä. Toimintatapa rakennetaan hyödyntäen jo olemassa olevia ennakoinnin foorumeja ja hyvä käytänteitä. Maakunnallisen ennakoinnin keskiössä on maakuntahallitus sekä hankkeessa perustettava johdon strategiafoorumi. Maakuntahallitus hyödyntää päätöksenteossaan ennakointitietoa ja johdon strategiafoorumi vastaa ennakoinnin hyödyntämisestä maakunnan resilienssin ja elinvoiman lisäämisessä.
  • Tuotetaan ennakointitietoa lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista. Hankkeen tulevaisuustarkasteluissa teemoina on mm. Lapin väestörakenne, muuttoliike, työvoiman saatavuus sekä digitaalisaation ja älyteknologian vaikutukset maakunnan kehittämisessä. Lisäksi toteutetaan toimialakohtaisia tulevaisuustarkasteluja ja nostetaan kunkin toimialan kannalta kriittisiä menestystekijöitä ja tulevaisuuden koulutustarpeita. Hankkeessa toteutetut ennakoinnit toimivat samalla kokeiluina maakunnan ennakoinnin toimintatavan kehittämiseksi.
  • Järjestetään käytännönläheistä koulutusta tukemaan maakunnan ennakointitiedon tuottamista ja ennakointikyvykkyyden, ennakoivan toimintatavan sekä yhteisen ennakoinnin ”ekosysteemin” kehittämistä
  • Kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa, tiedontuotantoa ja tiedon välittämistä koko lapin ja uuden maakunnan ennakoinnin tarpeisiin. Hankkeessa uusitaan Luotsi-sivusto vastaamaan käyttäjien tarpeita, kootaan tarpeita vastaava tietovaranto ja organisoidaan sivuston ylläpito sekä varmistetaan tiedon tuottamisen jatkuvuus. Lisäksi laaditaan maakunnallisen ennakoinnin viestintäsuunnitelma ja toteutetaan sitä yhdessä muiden ennakointitoimijoiden kanssa.

Ennakoima yhessä!

Hanna- Leena Pesonen
Ennakointikoordinaattori
040 186 1455
hanna-leena.pesonen@lapinliitto.fi


Antti Rajala
Koulutussuunnittelija
040 185 2445
antti.rajala@lapinliitto.fi

Hallinnonalojen tulevaisuukatsaukset 2018

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset julkaistiin 4.6.2018.
Julkistamistilaisuuden tallenne löytyy osoitteesta: http://valtioneuvosto.fi/live

Lue lisää tiedotteesta ja tulevaisuukatsauksista:
Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 4.6. 
Tulevaisuuskatsaukset

 

 

Lapin suhdannekehitys jatkui vahvana vuonna 2017 - liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla

 

Lapin suhdannekuva 2017 oli läpi vuoden vahvan positiivinen ja liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi reippaasti verrattuna edelliseen vuoteen ja vuoden 2017 liikevaihdon pitkän aikavälin trendi säilyi nousevana ja koko maata myönteisempänä.

Selkeästi paras kehitys oli kaivostoiminnassa. Kaivostoiminnan jälkeen liikevaihto kasvoi eniten matkailupalveluissa, teollisuudessa, rakentamisessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Kaikkien toimialojen (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärän muutokset ovat olleet viime vuosina pieniä ja kehitystrendi ei ole yhtä positiivinen kuin liikevaihdon.

Lisää tietoa tuoreimmasta Lapin suhdannekatsauksesta Lapin luotsi -sivustolta ja tiedotteesta.

Kevään 2018 alueelliset kehitysnäkymät katsaus julkaistu

Lapin talous kasvaa - yritysten kasvun uhkana työvoiman saatavuusongelmat

Suomen talouskasvu on jatkunut aiempaa laaja-alaisempana. Lapin talous nojaa metsään, teräkseen, matkailuun, kauppaan ja kaivannaistoimintaan, joilla kaikilla on hyvä suhdannevire. Hyvä taloudellinen kehitys tukee myös muita toimialoja.Tutustu tiedotteeseen kokonaisuudessaan linkkeineen.ja Lapin katsaukseen Lapin Luotsissa.

TEMin julkistamistilaisuuden tallenne löytyy täältä

 

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke päättyy

Lapin liiton toteuttama Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke (ESR) päättyy 31.3.2018.

Ennakointitoiminta jatkuu Lapin ennakointivastaavien verkoston, Lapin ennakoinnin toimialaklusterien ja muiden verkostojen voimin. 

Lapin liitto myös käynnistää Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hankkeen (ESR) kevään 2018 aikana. Hanketta toteutetaan vuoden 2019 loppuun asti.

Kiitos kaikille yhteistyötahoille ansiokkaasta ennakointityöstä!

Aurinkoista kevättä toivottaen,
Pirita Jokikaarre

 

 

Näytetään tulokset 1 - 5 / 123
Merkintöjä per sivu
Sivu 25