Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 
Blogit »
Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke alkanut

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke on alkanut kesäkuussa 2018. Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista.

Hankkeella

  • Luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, joka ohjaa ja tukee lapin kehittämistä. Toimintatapa rakennetaan hyödyntäen jo olemassa olevia ennakoinnin foorumeja ja hyvä käytänteitä. Maakunnallisen ennakoinnin keskiössä on maakuntahallitus sekä hankkeessa perustettava johdon strategiafoorumi. Maakuntahallitus hyödyntää päätöksenteossaan ennakointitietoa ja johdon strategiafoorumi vastaa ennakoinnin hyödyntämisestä maakunnan resilienssin ja elinvoiman lisäämisessä.
  • Tuotetaan ennakointitietoa lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista. Hankkeen tulevaisuustarkasteluissa teemoina on mm. Lapin väestörakenne, muuttoliike, työvoiman saatavuus sekä digitaalisaation ja älyteknologian vaikutukset maakunnan kehittämisessä. Lisäksi toteutetaan toimialakohtaisia tulevaisuustarkasteluja ja nostetaan kunkin toimialan kannalta kriittisiä menestystekijöitä ja tulevaisuuden koulutustarpeita. Hankkeessa toteutetut ennakoinnit toimivat samalla kokeiluina maakunnan ennakoinnin toimintatavan kehittämiseksi.
  • Järjestetään käytännönläheistä koulutusta tukemaan maakunnan ennakointitiedon tuottamista ja ennakointikyvykkyyden, ennakoivan toimintatavan sekä yhteisen ennakoinnin ”ekosysteemin” kehittämistä
  • Kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa, tiedontuotantoa ja tiedon välittämistä koko lapin ja uuden maakunnan ennakoinnin tarpeisiin. Hankkeessa uusitaan Luotsi-sivusto vastaamaan käyttäjien tarpeita, kootaan tarpeita vastaava tietovaranto ja organisoidaan sivuston ylläpito sekä varmistetaan tiedon tuottamisen jatkuvuus. Lisäksi laaditaan maakunnallisen ennakoinnin viestintäsuunnitelma ja toteutetaan sitä yhdessä muiden ennakointitoimijoiden kanssa.

Ennakoima yhessä!

Hanna- Leena Pesonen
Ennakointikoordinaattori
040 186 1455
hanna-leena.pesonen@lapinliitto.fi


Antti Rajala
Koulutussuunnittelija
040 185 2445
antti.rajala@lapinliitto.fi


  • Kommentit